Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

Prevence nade vše!

Program pro 8.–9. ročník ZŠ

Program zaměřený na prevenci extremismu, prevenci rizik spojených s médii (mediální manipulace), kyberšikanu, ochranu dat (individuální data při on-line nákupech, elektronické bankovnictví apod.).

Vyberte lekce k tématické oblasti:

Vyberte lekce vhodné k vyučovacím předmětům: