Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

11. Média všude kolem nás aneb od knihtisku k multimédiím

Součást výukového modulu Prevence nade vše! pro 8.–9. ročník ZŠ

V krátké vstupní aktivitě si žáci uvědomí, v jakých souvislostech se mohou setkat s termínem médium/média. Ověří si svoje znalosti v oblasti vývoje nejvýznamnějších vynálezů spojených s komunikací a médii. Během výkladu se naučí rozlišovat různé typy médií a uvědomí si rozdíl mezi seriózními médii a bulvárem. Na vybraném článku uvedeném v nejznámějších českých médiích si zkusí odpovědět na otázku (kritický přístup), zda se jedná o seriózní, či bulvární médium a uvědomí si tak společné rysy bulvárních médií.

Tři klíčové otázky

  • Co všechno lze chápat pod termínem "médium"?
  • Jaká média nejčastěji využíváme pro získávání informací dnes a jak to bylo dřív?
  • Co je to „bulvár“?

Pomůcky

  • Počítač, dataprojektor nebo interaktivní tabule
Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Občanská nauka

Diskuze k lekci 11. Média všude kolem nás aneb od knihtisku k multimédiím

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.