Menu
Pojďme o sobě rozhodovat Pojďme o sobě rozhodovat

Čerpejte z pestré nabídky výukových materiálů zaměřených na rozvoj demokratické společnosti z projektu
Pojďme o sobě rozhodovat!

Projekt určený pro střední školy a vyšší ročníky základních škol přináší podrobné výukové materiály pro témata z oblasti demokratické kultury, lidskoprávních principů, ale i hrozeb, které přináší současný svět. Pomáhá žákům uvědomit si jejich práva, učí je, jak se zapojovat do rozhodovacích procesů na národní úrovni i v rámci EU, zaměřuje se ale také na prevenci extremismu a kyberšikany a eliminaci rizik spojených s užíváním médií. Projekt je v ověřovací fázi, finální dokumenty budou umístěny v dubnu 2021. V současné době se budou průběžně zveřejňovat dokumenty aktualizované o podněty z ověřování.

Pojďme o sobě rozhodovat

Zaměření na občanské vzdělávání

Program pomáhá žákům získat základní přehled o pilířích demokratického života a kultury.

Pojďme o sobě rozhodovat

Témata, která žáci běžně řeší

Společensky diskutovaná témata jsou vedle obecné roviny představena i ve vztahu k osobní zkušenosti žáků.

Pojďme o sobě rozhodovat

Široká nabídka materiálů a zdrojů

Jednotlivé lekce obohacují pracovní listy, prezentace či odkazy na volně přístupná videa, fotografie apod.

Aktuality:

1. 4. 2019

Spustili jsme nový web vzdělávacího programu. Ať se vám líbí a slouží dobře svému účelu! Jakékoli náměty a připomínky pište na skarkova@rrav.cz

Zobrazit všechny příspěvky

Pojďme o sobě rozhodovat