Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

Všichni jsme si rovni, ale ... (2)

Program pro střední školy

Vzdělávací program má rozsah 16 hodin. Žáci mohou pracovat samostatně nebo ve skupinách a velký důraz je kladen na práci s textem, vytváření jednoduchých statistik nebo diskuzi u kontroverzních témat. Žáky má přiblížit k poznání stereotypů a přivést je k dovednosti, jak si na základě dostupných informací vytvořit a případně v diskuzi obhájit vlastní názor. Tento vzdělávací program je možné dle zaměření jednotlivých hodin realizovat v občanské výchově, dějepisu, případně v českém jazyce.