Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

Všichni jsme si rovni, ale... I

Program Program pro 6.–7. ročník ZŠ

Program zaměřený na život v Kraji Vysočina, jeho většinovou i menšinovou společnost, specifika, historii, tradice, kulturu aj. Rozsah programu je 16 vyučovacích hodin prezenční formou.

Vyberte lekce vhodné k vyučovacím předmětům: