Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

Pojďme se dohodnout a rozhodnout!

Program pro střední školy

Program je postaven na různých aktivizujících výukových metodách, vč. využití pracovních listů, práce ve skupinách, práce s textem, brainstormingu, diskuze a jednání, ale i rozsáhlejších projektových metod a didaktických her; kombinuje je s frontálním výkladem vyučujícího. Látka je doplněna postupy k lepšímu zapamatování získaných poznatků.

Vyberte lekce k tématické oblasti:

Vyberte lekce vhodné k vyučovacím předmětům: