Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

1. Základní znaky svobodných a nesvobodných forem vlády

Součást výukového modulu Prevence nade vše! pro 8.–9. ročník ZŠ

Žáci seznámí s pojmy demokracie a diktatura (totalita), a to buď na základě kompletování informací o vybraných evropských diktátorech uplynulého století, nebo na základě modelových voleb v demokracii a totalitě. Poté jsou vyučujícím seznámeni s hlavními pojmy, vážícími se na politické systémy. Následně žáci ve dvojicích určují základní rysy a znaky demokracií a diktatur. A konečně na závěr jsou výsledky této aktivity žáků shrnuty vyučujícím ve výkladu, pojednávajícím o základních znacích a problémech nesvobodných systémů (diktatur), a základních znacích a výhodách svobodných systémů (demokracií).

Tři klíčové otázky

  • Jaké politické systémy rozeznáváme?
  • Jaké jsou základní znaky, nevýhody a rizika nesvobodných systémů (diktatur)?
  • Jaké jsou základní znaky, výhody a přínosy svobodných systémů (demokracií)?

Pomůcky

  • Počítač s dataprojektorem
  • Prezentace a pracovní listy ve zvláštních souborech
  • Lepidlo (1 na 4 žáky) a volné A4 papíry (1 na žáka)

Navazující lekce

2. Marxismus a komunismus

Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Občanská nauka Dějepis

Diskuze k lekci 1. Základní znaky svobodných a nesvobodných forem vlády

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.