Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

Průmysl v Kraji Vysočina

Součást výukového modulu Všichni jsme si rovni, ale... I Program pro 6.–7. ročník ZŠ

Řada průmyslových odvětví má svoje kořeny v dávné historii, ale největší rozvoj průmyslu nastal až v poledních 150 letech. Jiný systém řízení průmyslu panoval v dnešní ČR mezi 2. světovou válkou a rokem 1989, kdy byly všechny průmyslové podniky ve vlastnictví státu. Po roce 1989 docházelo k tzv. ekonomické transformaci, kdy se podniky dostávaly do rukou soukromníků, ať už českých nebo zahraničních. Řada podniků nebo jejich závodů zanikla (např. textilní a kožedělný průmysl charakteristický i pro Kraj Vysočina z důvodu dovozu levného zboží z jihovýchodní Asie), ale některé fungují do současnosti, i když nezaměstnávají tolik pracovníků jako dříve. Vznikla také řada zcela nových podniků, jejichž výrobní haly můžete vidět často i tam, kde dříve bývala jen pole. To jsou tzv. průmyslové zóny a je velmi diskutabilní, zda rozvoj takovýchto území podporovat, neboť dochází k velkému záboru zemědělské půdy.

Klíčové otázky

 • Jaká zemědělská plodina je pro Kraj Vysočina typická?
 • Pěstuje se v Kraji Vysočina vinná réva?
 • Jaké znáte potraviny vyrobené v Kraji Vysočina?
 • Znáte nějakou firmu ve svém okolí, která zaměstnává více než 1000 pracovníků?

Pomůcky

 • Počítač,
 • interaktivní tabule
 • dataprojektor
 • připojení k internetu
 • krabice s barevnými označníky
 • kartičky s názvy rolí (viz příloha č. 1)
 • barevné fixy a A3 papír ( dle počtu skupin)
 • Power Pointová prezentace (dále PPP)
Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Zeměpis Dějepis

Průběh lekce

1.       Rozdělení do skupin – učitel rozdělí žáky do maximálně 5 skupin po 4 – 6 žácích. Metodu výběru si učitel naplánuje předem podle struktury třídního kolektivu. Do skupin rozdá složky/krabice se zadáním a pomůckami. Časová dotace 2 minuty.

2.       Rozdání rolí ve skupině – žáci si dle svého zájmu či losem rozdělí 4 – 6 rolí (koordinátor – řídí činnosti ostatních, čtenář – čte zadání, zapisovatel – píše odpovědi, prezentátor – čte výsledky, designér – umisťuje výsledky na poster/fólii, řešitel – aktivně se účastní řešení úkolů). Časová dotace 3 minuty.

3.       Anketa: Víte, kde pracují vaši rodiče? V zemědělství, průmyslu nebo ve službách? Vyučující namátkou vyvolává žáky (z každé skupiny jednoho, nejlépe toho, o kom ví, kde rodiče pracují a může na nich předvést všechny tři sektory), ti řeknou zaměstnání svých rodičů a ostatní zkusí tipnout, do jakého sektoru ekonomiky jejich činnost patří. Časová dotace 2 minuty.

4.       Zjištění výchozího stavu znalostí: Časová dotace 5 minut.

Diskuze k lekci Průmysl v Kraji Vysočina

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.