Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

Sídelní struktura Kraje Vysočina

Součást výukového modulu Všichni jsme si rovni, ale... I Program pro 6.–7. ročník ZŠ

Žáci by se měli orientovat v názvech a poloze měst nad 5 tis. obyvatel včetně polohy a příslušnosti své obce v rámci administrativního uspořádání Kraje Vysočina.

Tři klíčové otázky

  • Jak je vlastně definováno město?
  • Jaký je rozdíl mezi městem a venkovem?
  • Žijí na vysočině lidé spíše ve městech nebo na venkově?

Pomůcky

  • Počítač,
  • interaktivní tabule
  • dataprojektor
  • krabice s barevnými označníky
  • kartičky s názvy rolí (viz příloha č. 1)
  • 4 PL A4
  • Power Pointová prezentace (dále PPP)
Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Zeměpis Dějepis

Průběh lekce

1.       Rozdělení do skupin – učitel rozdělí žáky do maximálně 5 skupin po 4–6 žácích. Metodu výběru si učitel naplánuje předem podle struktury třídního kolektivu. Do skupin rozdá složky/krabice se zadáním a pomůckami. Časová dotace 3 minuty.

2.       Rozdání rolí ve skupině – žáci si dle svého zájmu či losem rozdělí 4–6 rolí (koordinátor – řídí činnosti ostatních, čtenář – čte zadání, zapisovatel – píše odpovědi, prezentátor – čte výsledky, designér – umisťuje výsledky na poster/fólii, řešitel – aktivně se účastní řešení úkolů). Časová dotace 3 minuty.

3.       Zjištění výchozího stavu znalostí (asociace, kritické myšlení): Časová dotace 5 minut. Co se vám vybaví, když se řekne slovo město/venkov (modří, červení)? Jaké z následujících výroků charakterizují pravděpodobně město a jaké spíše venkov (uvádějte písmeno M u města a písmeno V u venkova). Zkuste zapřemýšlet, co by mohlo platit pro město i venkov a označte výrok písmenem O a ostatním vysvětlete, proč si to myslíte:

4.       Vyhodnocení: Časová dotace 3 minuty

Diskuze k lekci Sídelní struktura Kraje Vysočina

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.
text

_

Michaela
text

35376790.pdf

Michaela