Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

Osobnosti Kraje Vysočina

Součást výukového modulu Všichni jsme si rovni, ale... I Program pro 6.–7. ročník ZŠ

Poznají osobnosti, které svojí činností přispěly ku prospěchu obyvatel kraje nebo k propagaci dobrého jména kraje, čímž jsou vhodným příkladem pro ostatní. Uvědomí si rozdíl mezi osobností a celebritou.

Čtyři klíčové otázky

  • Kdo je pro vás osobnost?
  • Jak se může stát člověk osobností?
  • Jaký je rozdíl mezi osobností a celebritou?
  • Historické osobnosti a ty současné – co mají společného?

Pomůcky

  • krabice s barevnými označníky
  • kartičky s názvy rolí (viz příloha č. 1)
  • lepící páska
  • průhledná folie
  • obálky s kartičkami
Časová náročnost
Vhodné k předmětům
Dějepis Občanská nauka

Průběh lekce

1.       Rozdělení do skupin – učitel rozdělí žáky do maximálně 5 skupin po 4 – 6 žácích. Metodu výběru si učitel naplánuje předem podle struktury třídního kolektivu. Do skupin rozdá složky/krabice se zadáním a pomůckami. Časová dotace 3 minuty.

2.       Rozdání rolí ve skupině – žáci si dle svého zájmu či losem rozdělí 4 – 6 rolí (čtenář – čte zadání, zapisovatel – píše odpovědi, režisér/ koordinátor – řídí činnosti ostatních, prezentátor – čte výsledky, designér – umisťuje výsledky na fólii, řešitelé – aktivně se účastní řešení problému). Časová dotace 2 minuty.

3.       Zjištění výchozího stavu znalostí (průzkum – hlasování):

Učitel vyjmenovává po jednom předem vybrané osobnosti, které mají něco společného s Krajem Vysočina na přeskáčku s osobnostmi české populární hudby (max. 5 + 5 jmen). Žáci mohou mít zavřené oči, aby se neopičili. Počítá, kolik žáků je zná. Namátkou vyvolává a žáci sdělují své znalosti (aby se zabránilo neplatným hlasům). Pravděpodobně vyplyne, že „celebrity“ znalo mnohem více žáků než regionální osobnosti (Příloha č. 1).

NEBO kvíz v PPP: V jaké společenské oblasti se proslavily uvedené osobnosti/celebrity. Výsledkem by mělo být zjištění, odkud pochází spíš osobnosti a z jaké spíše celebrity (např. vědec je osobnost, zpěvák spíše celebrita). Viz PPP. Časová dotace 10 minut.

NEBO rozdat lístky se jmény třech osob a ve skupině se shodnou na tom, co mají společného (osobnosti působící v určité oblasti)

4.       Výklad: Časová dotace 3 minuty.

Diskuze k lekci Osobnosti Kraje Vysočina

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.