Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

Kultura v Kraji Vysočina

Součást výukového modulu Všichni jsme si rovni, ale... I Program pro 6.–7. ročník ZŠ

Kraj Vysočina se může pochlubit tím, že se na jeho území nachází 3 památky UNESCO, což je nejvíce ze všech krajů v ČR – vyučující vyzve žáky k doplnění názvů (Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou). NKP je v Kraji Vysočina celkem 15 a jsou to např. hrady a zámky, kostely, venkovské chalupy apod. (viz poslední aktivita a v PPP slidy č. 19 a 20 jako řešení). Městské památkové rezervace jsou díky svým historickým jádrům v Kraji Vysočina tři (vyučující vyzve žáky k doplnění názvů) – Telč, Jihlava a Pelhřimov. Náměstí v Jihlavě je třetím největším v celé ČR (po Václavském a Karlově náměstí v Praze) a jeho hodnotu snižuje budova obchodního domu Prior (v PPP slide č. 14), který stojí na místě bývalého Špalíčku (tzv. Kretzl – v PPP slide č. 15). Atraktivitou krajského města je mj. také druhý nejdelší podzemní labyrint v ČR po městě Znojmo (celková délka jihlavských katakomb činí 25 km). V Pelhřimově má hodnotu především historické jádro, v němž se zachovala řada domů různých stavebních slohů (v PPP slide č. 16). Jde o v pořadí první památkovou rezervaci vyhlášenou v Kraji Vysočina (1969). Ve známost vešlo však také zdejší Muzeum rekordů a kuriozit, kde lze spatřit to „Největší, nejmenší, nejdelší, nejtěžší, nejrychlejší, nejvytrvalejší...“ (v PPP slide č. 17), a s ním související každoroční festival „Pelhřimov – město rekordů“. Vesnické památkové rezervace jsou v kraji rovněž tři a honosí se hlavně zachovalou architektonickou hodnotou venkovského osídlení (Dešov, Krátká, Křižánky).

Dvě klíčové otázky

  • Máte doma nějakou památku (na nějakou událost nebo na osobu)?
  • Máte nějakou hmotnou památku na navštívenou kulturní památku?

Pomůcky

  • Počítač,
  • interaktivní tabule
  • dataprojektor
  • kartičky s názvy rolí (viz příloha č. 1)
  • lepící páska
  • průhledná folie
  • Power Pointová prezentace (dále PPP)
Časová náročnost
45 minut
Vhodné k předmětům
Dějepis Občanská nauka

Průběh lekce

1.    Zjištění výchozího stavu znalostí (asociace, v PPP slide č. 2): Co se vám vybaví při pojmu památka? Tři možnosti – kulturní či historická památka, památka jako hmotná upomínka (dárek, suvenýr) na nějakou situaci nebo člověka, památka jako fyzické zranění, jizva.

2.    Tvorba skupin: Každý žák dostane 1 kus odměny, ale nesmí ji zatím sníst. Do krabice se vloží na 8 dílů rozstříhané fotografie tolika památek (příloha č. 2), kolik je skupin, ale od každé památky jen tolik kusů, aby přesně vyšly na počet dětí (např. u 22 dětí 3 památky po 4 kartičkách a 2 památky po 5 kartičkách). Na zadní straně kartiček jsou nápovědy, o jakou památku jde, a také barevné tečky (fixou, barevnou pastelkou). Žáci si vylosují každý jeden kus a 2 minuty se vzájemně hledají podle podobnosti obrázků. Pokud se nenajdou, vyučující jim sdělí, že se mají seskupit podle barvy tečky na zadní straně do skupin. Složí puzzle z kartiček, které mají a mohou se rozhodnout, zda si koupí další kus (za 1 kus odměny 1 kus fotografie) nebo poznají památku i bez toho. Pokud poznají, potichu sdělí učiteli. Pokud správně uhodnou, učitel jim dá zbývající kousky puzzle zadarmo a žáci výsledek nalepí lepící páskou na fólii. Kontrola dle PPP (v PPP slide č. 4-13) - příslušná skupina přečte všechny indicie ze zadní strany obrázku, ostatní jednotlivci mimo tuto skupinu hádají. Ten, kdo je vyvolán a správně odpoví, o jakou památku se jedná, musí zároveň sdělit jednu informaci, kterou si z prezentace skupiny o památce zapamatoval. Pokud splní správně, může dostat odměnu. Časová dotace 10 minut

3.       Výklad: Časová dotace 5 minut

Diskuze k lekci Kultura v Kraji Vysočina

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.