Menu
Pojďme o sobě rozhodovat

Příroda

Součást výukového modulu Všichni jsme si rovni, ale... I Program pro 6.–7. ročník ZŠ

Česká republika a potažmo i Kraj Vysočina se nachází v mírném podnebném/klimatickém pásu. Projevem klimatických podmínek jsou meteorologické jevy, jako je teplota, srážky, rychlost a směr větru, pokrytí oblohy oblaky apod. Ty se měří na profesionálních nebo dobrovolných meteorologických stanicích. Údaje shromažďuje a zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav na webových stránkách www.chmi.cz. V Kraji Vysočina se nachází pět profesionálních meteorologických stanic, a to v Dukovanech, Kostelní Myslové, Košeticích, Náměšti nad Oslavou a Přibyslavi.

Pomůcky

  • Počítač,
  • interaktivní tabule
  • dataprojektor
  • krabice s barevnými označníky
  • kartičky s názvy rolí
  • A3 papír dle počtu skupin barevně označený slovem „POSTER“
  • fixy 5 barev
  • Power Pointová prezentace (dále PPP).
Časová náročnost
Vhodné k předmětům
Zeměpis

Průběh lekce

Zábavnou formou se pokusí učitel získat přehled o úrovni znalostí žáků, následně si je rozdělí do skupin a formou hry bude provádět výuku a následně její ověřování a vyhodnocení.

Diskuze k lekci Příroda

Máte dotaz či námět k této lekci?
Pokud nenajdete odpověď u ostatních diskutujících, napište nám.